Jump to the main content block

FACULTY

Professor:
Fang, Sheen-Yie
Tsai, Sen-Tien 
Hsiao, Jenn-Ren
 
Assistant Professor:
Wu, Jiunn-Liang
Lin, Cheng-Yu
 
Clinical Assistant Professor:
Hung, Cheng-Chih
Lee, Wei-Ting               
Chang, Chan-Chi  
 
Visiting Instructors:
Ou, Chun-Yen
Tsai, Su-Wei
Li, Yi-Lu
Hsu, Heng-Jui